Bestuur

Het bestuur van HSV "de Hering" bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter : Dhr. Peter Schijns

Secretaris : Dhr. Pascal Hermans

Penningmeester / public rel. : Dhr. Nic Friederichs

Bestuurslid controle : Dhr. Sjaak Ackermans

Bestuurslid jeugd : Ron Bedet

Bestuurslid vijver : Vacant

Bestuurslid wedstrijden : Dhr. Raymond Offermans