Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Berichtgeving HSV de Hering mbt Corona Situatie

terug naar overzicht

Maandag, 27 april 2020

Beste sportvisser,

Zoals eerder aangegeven in de mail van 22 maart volgt het bestuur nog steeds de landelijke richtlijnen en adviezen, zoals deze opgesteld zijn door de overheid en onze overkoepelende hengelsportorganisaties (Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg).

Als bestuur nemen wij allereerst de besluiten in het belang van onze vrijwilligers en leden.
Het welzijn en de gezondheid van onze mensen staat voorop.

In verband met de Corona-situatie blijven de volgende maatregelen voorlopig van kracht:

    - Er worden in elk geval geen verenigingsactiviteiten georganiseerd tot 1 juni. Of en op
       welke wijze de activiteiten, die gepland staan na 1 juni doorgaan zal de komende tijd
       bekeken worden.
           o  Voor zowel wedstrijden als de jeugdactiviteiten is dit gebaseerd op het feit dat,
               ondanks dat de vissers tijdens het vissen op gepaste afstand van elkaar zitten, er
               te veel momenten zijn waarop onze vrijwilligers dicht bij elkaar dienen te staan of
               dicht bij de vissers dienen te staan. Denk hierbij aan loting, wegen van vis en het
               begeleiden van jeugdvissers. Dit geeft een verhoogd risico en wij mogen onze
               vrijwilligers en leden hieraan niet blootstellen.
     - In navolging van het advies van Sportvisserij Limburg wordt de controle aan het water
       aangepast uitgevoerd.
          o  Alleen controleurs die hier zelf achter staan zullen nog controleren.
          o  Controleurs zijn verplicht minimaal de voorgeschreven afstand van 1,5m tot de vissers
               in acht te nemen. Zij houden vooral toezicht en kunnen vragen of iemand een vergunning
               heeft. Indien de visser geen (dag)vergunning heeft wordt deze doorverwijzen naar het
               verkooppunt bij de Plus of de visser dient in te pakken. Controleurs schrijven zelf geen
               dagkaarten uit zodat er geen overdracht tussen controleur en visser plaatsvindt van
               dagkaart en geld. Inschrijving van nieuwe leden kan via de Vispas online module op onze
               website.
     - Werkzaamheden aan de vijver door leden van de vijvercommissie worden alleen verricht indien
       de vrijwilligers zich daar zelf goed bij voelen.
           o  Ook hier geldt, indien er meer dan één persoon bij betrokken is: hou de minimale afstand
               tot elkaar in acht en ga zeker niet samen in een ruimte (zoals de bergingscontainer of de schuilhut)
               bij elkaar staan/zitten.
- Bestuursvergaderingen worden vooralsnog op alternatieve wijze plaats laten vinden.
           o  Deze zullen gevoerd worden via Skype. Dit om te voorkomen dat bestuursleden onnodig
               samen in een ruimte moeten gaan zitten. Het blijft in de huidige situatie belangrijk dat het bestuur
               goed met elkaar blijft overleggen.

Tot slot:
Hou je aan alle landelijke richtlijnen en let goed op elkaar.
Kijk als je al gaat vissen ook in en om het viswater en naar de gebouwen of daar geen vreemde dingen te zien
zijn (zoals vissterfte, vernielingen, inbraak of andere vreemde zaken).
Mocht er iets vreemds te zien zijn, geef dit dan door aan een van de bestuursleden.

Bij veranderende omstandigheden zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden via email, website en facebook..

Hopende op jullie begrip en vooral een goede gezondheid toegewenst.

Namens het bestuur van HSV de Hering,

Met vriendelijke groet,

Ivo Baten, secretaris