Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Berichtgeving HSV de Hering mbt Corona Situatie

terug naar overzicht

Zondag, 22 maart 2020

Beste sportvisser, Voor eenieder is het door het hele Corona-gebeuren een roerige tijd waarin het lastig is om vooruit te kijken. Als bestuur van HSV de Hering dragen we verantwoording voor het wel en wee van onze vereniging, vrijwilligers en leden. Daarom stemt het bestuur regelmatig onderling af wat wel en niet dient te gebeuren.

Beste sportvisser,

Voor eenieder is het door het hele Corona-gebeuren een roerige tijd waarin het lastig is om vooruit te kijken.
Als bestuur van HSV de Hering dragen we verantwoording voor het wel en wee van onze vereniging, vrijwilligers en leden.
Daarom stemt het bestuur regelmatig onderling af wat wel en niet dient te gebeuren.

Het bestuur volgt allereerst de landelijke richtlijnen, zoals deze opgesteld zijn door de regering, provincie en gemeente en vraagt alle leden deze richtlijnen strikt na te leven.
Daarnaast houden wij ons ook aan de richtlijnen en adviezen zoals die door onze overkoepelende hengelsportorganisaties (Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg) afgegeven worden.

Als bestuur hebben wij een aantal besluiten genomen in het belang van onze vrijwilligers en leden.
Wij zijn, net als bij het afgelasten van onze jaarvergadering, van mening dat welzijn en gezondheid van onze mensen voorop staat.
Hierbij moeten we rekening houden met het feit dat veel van onze leden een respectabele leeftijd hebben (en hiermee tot de risicogroep behoren).
Daarom zijn onze voorstellen in enkele gevallen strenger of vooruitlopend op het landelijk beleid.

In verband met de Corona-situatie kondigen wij de volgende maatregelen af:

-  Er worden in elk geval geen verenigingsactiviteiten georganiseerd tot en met eind april.
   Dit houdt in dat de 1e jeugdcursus, het    jeugdvissen in Brunssum en de koppelwedstrijd NIET doorgaan.
     o  Voor zowel wedstrijden als de jeugdactiviteiten is dit gebaseerd op het feit dat, ondanks dat de vissers tijdens het
         vissen op gepaste afstand van elkaar zitten, er te veel momenten zijn waarop onze vrijwilligers dicht bij elkaar
         dienen te staan of dicht  bij de vissers dienen te staan. Denk hierbij aan loting, wegen van vis en het begeleiden
         van jeugdvissers. Dit geeft een verhoogd risico en wij mogen onze vrijwilligers en leden hieraan niet blootstellen.
-  In navolging van het advies van Sportvisserij Limburg wordt de controle aan het water aangepast uitgevoerd.
     o  Alleen controleurs die hier zelf achter staan zullen nog controleren.
     o  Controleurs zijn verplicht minimaal de voorgeschreven afstand van 1,5m tot de vissers in acht te nemen.
         Zij houden vooral  toezicht en kunnen vragen of iemand een vergunning heeft.  Indien de visser geen (dag)vergunning
         heeft wordt deze doorverwijzen naar het verkooppunt bij de Plus of de visser dient in te pakken.
         Controleurs schrijven zelf geen dagkaarten meer uit zodat er geen overdracht tussen controleur en visser
         plaatsvindt van dagkaart en geld.
Werkzaamheden aan de vijver door leden van de vijvercommissie kunnen alleen verricht worden indien de vrijwilligers
   zich daar zelf goed bij voelen.
      o  Ook hier geldt, indien er meer dan één persoon bij betrokken is: hou de minimale afstand tot elkaar in acht en
          ga zeker niet samen in een ruimte (zoals de bergingscontainer of de schuilhut) bij elkaar staan/zitten.
      o  Het verwijderen van het afdeknet wordt vooralsnog uitgesteld (vijver wordt voorlopig toch niet gebruikt voor
          jeugdactiviteiten). Dit om te voorkomen dat (veelal oudere vrijwilligers) dicht bij elkaar aan het werk zijn.
          Wel zal indien nodig in het belang van de vis overwogen worden  om op een gegeven moment de sluis open
          te zetten.
Bestuursvergaderingen zullen voorlopig op alternatieve wijze plaats laten vinden.
      o  Deze zullen gevoerd worden via Skype. Dit om te voorkomen dat bestuursleden onnodig samen in een ruimte
          moeten gaan zitten. Het blijft in de huidige situatie belangrijk dat het bestuur goed met elkaar blijft overleggen.


Tot slot:
Hou je aan alle richtlijnen en let goed op elkaar.
Kijk als je al gaat vissen ook in en om het viswater en naar de gebouwen of daar geen vreemde dingen te zien zijn (zoals vissterfte, vernielingen, inbraak of andere vreemde zaken).
Mocht er iets vreemds te zien zijn, geef dit dan door aan een van de bestuursleden.

Bij veranderende omstandigheden zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden via email, website en facebook..

Hopende op jullie begrip en vooral een goede gezondheid toegewenst.

Namens het bestuur van HSV de Hering,

Met vriendelijke groet,

Ivo Baten, secretaris