Verenigingslijst van viswaterenLigging visvijver HSV De Hering:

Aan de Voeëgelsjtang 1 te Schinveldinternet: www.hsvdehering.nl

Verenigingslijst van viswateren

hengelsportvereniging
‘De Hering’ Schinveld
2022-2023-2024


Het bestuur van H.S.V. De Hering te Schinveld verklaart dat de houder van deze lijst mag vissen in het viswater van de vereniging (zoals weergegeven op deze lijst), mits hij / zij tevens in bezit is van een geldige (jeugd)VISpas van de vereniging en deze kan tonen. De (jeugd)VISpas is het lidmaatschapsbewijs van de vereniging.

Hengelsportvereniging De Hering is gevestigd te Schinveld en telt circa 400 aangesloten sportvissers. De vereniging zorgt voor goede vismogelijkheden in Schinveld e.o. Hiertoe beschikt de vereniging over een eigen viswater, verzorgt zij jaarlijks viscursussen voor de jeugd, organiseert zij diverse viswedstrijden en behartigt zij lokaal de belangen van de sportvissers.

De hengelsportvereniging is aangesloten bij Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden
beslissen over het beleid van de vereniging. Voor het uitvoeren van haar activiteiten heeft de vereniging vrijwilligers nodig. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich opgeven bij het bestuur.

Deze Lijst van Viswateren is alleen geldig in combinatie met een geldige (jeugd)VISpas van H.S.V. De Hering.
De houder van deze documenten dient zich te houden aan de regels zoals die in het vijverreglement vermeld staan. Het actuele vijverreglement wordt jaarlijks na de jaarvergadering verstrekt aan de leden en is in te zien op de website en de publicatieborden.


Download: Verenigingslijst van viswateren